Att åka på retreat är ett utmärkt tillfälle att fördjupa sin självkännedom och har många fördelar. Genom att släppa taget om livets övriga måsten och krav, kan du bara fokusera på det allra viktigaste dvs. dig själv. I vardagen finner vi sällan ett sådant utrymme.

Vipassana retreat kan ej likställas med spa/avkopplingsläger, utan snarare en träningscamp vars huvudsyfte är att bryta gamla mönster som sitter djupt nere i ditt undermedvetna. Dessa djupt rotade mönster vars upphov är grundläggande missförståelse av tillvarons lagar har egna liv och kommer göra en del uppror när du sätter dem under ditt medvetna ljus. Detta uppror brukar manifestera sig som obehag både psykist och fysisk, men allteftersom du lär dig behärska tekniken i teori och praktik kommer dessa obehag att passera genom dig lika lätt som moln på himlen.

Vipassana kan utövas i både sittande, gående, stående och liggande kroppställning. Var och en med sina för- och nackdelar. Under retreats är det viktigt att försöka vidmakthålla medveten närvaro i alla aktiviteter och man brukar oftast blanda både sittande och gående meditationer eftersom dessa kompletterar varandra. När det gäller själva  meditationsutövninngen så kan man tillämpa den på olika sätt beroende på vilken typ av meditationsställning du väljer att öva i, och det är viktigt att man är införstådd i varför man gör som man gör.  Meditation är synonymt med livet och även här uppstår det en hel del hinder som vi behöver ta oss genom. Att ha tillgång till en lärare eller andra som utövar vipassa är till stor hjälp när det gäller ens egen utveckling.

Vipassana är ingenting man lär sig på en dag utan tekniken kan appliceras på många olika sätt och områden. Försåelse av vipassana kommer vanligtviss gradvis och med tiden, samt kan läras ut på många olika sätt, oftast bit för bit.  I början kan det kännas som en jungel av verktyg, tillväggasätt samt utlärningsstillar, vilket kan bidra till en del förvirring. Men efter tid av tillämpning så börjar man förstå vipassana på ett sätt som är bortom orden, och då kommer dessa yttliga variationer av beskrivningar som kan skilja sig från lärare till lärare falla bort vilket också gör oss fria från fasthållandet till en viss typ av lärare. 

Må du lyckas i din strävan, må du bli fri från lidandet och uppnå nibbana!