Förord

Kärra läsare jag vill börja med att säga att djupt inom mig så känner jag en längtan och en törst efter att förstå denna omfattande lära, och det känns som om jag befinner mig i början på en resa av utforskande. Men jag bara inte släppa tanken på att inte aktivt göra något som kan ge mig möjlighet att uppleva livet med ett sinne som är helt befriat från lidande. Jag har inga större förhoppningar om när och om det överhuvudtaget kan bli fullständig verklighet, men det spelar mindre roll. Vad som spelar roll är att jag känner glädje, energi och inspiration över att har hittat en stig att vandra längst. Texten på dessa kommande sidor är yttryck för just den glädjen samt en aktivt handling till att göra något för att vidga min förståelse genom att själv med egna ord skriva om den. 

Må jag bli fri från lidande, må jag uppnå nibbana!
Chemek Lewandowski

Metod 

Jag kommer på dessa följande sidor försöka återspegla min förståelse av satipatthana suttan vilket kommer att ske stegvis, och mina största inspirationskällor är följande:
Bhikkhu Analayo, Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Tejaniya, Gil Fronsdal mm. 
 

 Uppdaterad den 6/1/15