Gående meditation är ett utmärkt område att träna mindfulness på och har flera fördelar. Det sägs även att den sista upplysta personen som levde på Buddhas tid blev upplyst under gående meditation.  

Främsta syftet med gående meditation är att:

- bygga upp koncentrationen, vilket skapar bra förutsättning inför sittande meditation
- flytta över mindfulnessträningen från kudden till vardagen

Instruktioner 
Gående meditation är fördelat på tre moment som upprepas under hela meditationstiden;  gångstopp och vändning. Dessa moment är nödvändiga för helheten och var en av dem fyller en viktig funktion. 

Välj en lämplig plats och hitta en stäcka på ett par meter att gå fram och tillbaka på. Det är nödvändigt att sträckan är rak och en bestämd längd. Det rekommenderas inte att gå i cirkel på grund av att det då är lätt att förlora sig i tankar eftersom det inte finns något naturlig stopp som det finns på en raksträcka. Det är inte heller bra att gå lite som man känner för, på grund av att den delen av sinnet som planerar och beslutar om vilken väg du skall gå är aktiv och blir ett hinder, då uppmärksamheten bör villa på fötternas förnimmelser

Gång
Gången delas upp i mindre beståndsdelar och i takt med att mindfulness växer blir det mer naturlig för dig att få en klar urskiljande upplevelse av förnimmelser i alla delar. När det gäller fart så får du hitta en rytm som skänker dig lugn. Farten brukar oftast återspeglasinnestillstånden dvs. vi tenderar att gå saktare när sinnet är lugnt och snabbare när vi är stressade. Man bör vara flexibel och uppmärksam på att farten naturligt kan förändras i takt med sinnestillståndet. 

Ett gångsteg är uppdelat i flera delar och var och ett av dessa delar representerar olika upplevelser av förnimmelser. Förmågan att vara medveten om dessa förnimmelser står i relation till din grad av närvaro och det är också därifrån du väljer nivå av utövande som är lågmedel eller hög. Du börjar meditationen med att först uppmärksamma de starkaste uppenbara förnimmelserna som uppstår i varje steg när fotsulan får kontakt med golvet/marken. Med tiden som känsligheten växer, blir det mer naturligt att vara medveten om de mer subtila förnimmelserna som uppstår i de resterande delarna av steget.

 walk-meditation

Låg 
På denna nivån är vi uppmärksamma på förnimmelser som uppstår närvänsterellerhögerfotsula får kontakt med marken/golvet. Du kan till hjälp använda mental notering.

Medel
På denna nivån är vi uppmärksamma på förnimmelserna som uppstår i kontakten med marken/golvet när vilyfter (bild nr 2) ochsänker (bild nr 4) vardera fot under gången. Här kan vi även utöka detta med ännu ett moment som består av självaflytt-rörelsen (bild nr 3) och uppmärksamma förnimmelserna som uppstår där. Du kan till hjälp använda  mental notering.

Hög
På denna nivån är vi uppmärksamma på förnimmelserna som uppstår under alla delarna i ett steg. Först när vihöjerhälen, därefter då tårnalyfter,sedan då fotenflyttarsig, därefter då tårna eller hälen beroende på hur man gårsänks,för attslutligen uppleva förnimmelser då vi sätterhela foten på marken/golvet. Du kan till hjälp använda mental notering.

Stopp
När du närmar dig slutet på sträckan är det dags att stanna. Ställ dig där efter helt stilla och stå där i några sekunder. Det är viktigt att du står helt stilla, och om du är förlorad i tankar är just detta momentet är ett utmärkt tillfälle att bli medveten om detta, något som annars är lätt att förbigå då man i övrigt är i rörelse hela tiden. Ett bra tips när du kommer till stoppet är att kolla vilken sinnestämning som är närvarade ochmentalt notera detta. 

Vändning
Efter några sekunders stillastående stopp är det dags för vändning. En bra tumregel är att göra vändningen med fyra rörelser med jämnt tempo. Börja flytta först ena foten i 90 grader, anslut därefter med den andra, upprepa sedan detta ännu en gång för att tillslut stå vänd 180 grader. Stanna helt stlla några sekunder, mentalt notera detta och fortsätt sedan att gå.